Vides un sadzīves procesu pielāgošana
Lekcijas saturs

Videomateriāls sniedz padomus, kā sekmīgi pielāgot vidi un sadzīves procesus aprūpējamam slimniekam un kādus palīgrīkus var izmantot, lai atvieglotu gan aprūpējamā, gan aprūpētāja ikdienu un pēc iespējas vairāk iesaistītu aprūpējamo ikdienas aktivitātēs.

Katrīna Tumpele pastāsta, kā piemērot mājas vidi aprūpējama pacienta ikdienai, atkarībā no viņa iespējām kustēties un noteiktās diagnozes, lai tā būtu ērta un droša. Īpaši tiek analizēta situācija, kad pastāv kritiena risks, kā to novērst sadarbojoties ar ergoterapeitu, pielāgojot vidi un izmantojot tehniskos palīglīdzekļus. Lekcijā tiek skaidrots, kā noteikt vai pacientam pastāv izgulējumu risks un kāda ir izgulējumu profilakse, cik bieži mainīt ķermeņa pozu un kādi tehniskie palīglīdzekļi to atvieglotu. Ergoterapeite pastāsta, kuras ir riska zonas mājoklī un kā iekārtot apkārtējo vidi, ja pacientam ir demence.

Lekcijā tiek demonstrēti lietas un rīki, kas atvieglo higiēnas procedūras un guļoša pacienta aprūpi. Tāpat tiek pastāstīts par plašo tehnisko palīglīdzekļu klāstu. Lektore izstāsta, kā pacientu motivēt un atbalstīt, kā arī kādu ļaunumu nodara pāraprūpe un kā no tās izvairīties. Lekcija skaidro kāda ir ergoterapeita loma pacienta aprūpē, kādu atbalstu un palīdzību viņš var sniegt, iesaistot pašu pacientu rehabilitācijas procesā, lai viņš sekmīgi varētu turpināt atveseļoties mājās.

Scroll to Top