Vides un sadzīves procesu pielāgošana
Lekcijas saturs

Lekcija ir domāta cilvēkiem, kuri ikdienā veic daļēji vai pilnībā guļoša pacienta aprūpi. Videomateriāls iepazīstina ar desmit ergonomikas pamatprincipiem, kuri jāpārvalda un jāievēro slimnieka aprūpētājam, lai saudzētu savu veselību.

Scroll to Top