Veselības aprūpes pamatprincipi
Lekcijas saturs

Lekcija iepazīstina ar holistisko pieeju veselības aprūpei, kā kompleksu un sarežģītu procesu. Tiek skaidrots, kādi aspekti veido mājās aprūpi. Lektore akcentē, ka aprūpē svarīga ir katra detaļa, jo tas ir komplekss pasākums, kas regulāri jāveic, lai uzlabotu ārstēšanos, radītu slimniekam labvēlīgus apstākļus un veicinātu emocionālo labsajūtu. Videomateriāls izklāsta, kā aprūpi piemērot katra personīgām vajadzībām. Runājot par izgulējumu profilaksi, tiek norādīts ar kādiem līdzekļiem un cik bieži jākopj āda, kādu uzturu lietot, kādām jābūt apģērbam, kā izmantot pretizgulējumu matračus un spilvenus, un cik bieži jāmaina ķermeņa pozīcijas.

Lai nodrošinātu aprūpējamā psiholoģisko komfortu, svarīga ir saskarsme ar aprūpējamo. Lektore norāda uz iespējamām grūtībām savstarpējā komunikācijā un kā no tām izvairīties, lai neveidotos pārpratumi un savstarpējā nesaprašanās. Lekcijā tiek uzsvērts, ka arī pašam aprūpētājam jādomā gan par savām īpašībām, lomu un jāpazinās, kādam stresam un riskam viņš tiek pakļauts. Tiek analizēts iespējamais spriedzes moments aprūpētāja un aprūpējamā attiecībās, apstākļi, kas to var radīt un kā var izpausties. Lekcijā tiek stāstīts, kā aprūpētājam saglabāt labu veselību un garīgo līdzsvaru, kā arī brīdināts par veselības simptomiem, kas liecina, ka arī pašam aprūpētājam ir nepieciešama atpūta. Videomateriāls arī iepazīstina ar iespējamajām psiholoģiskajām reakcijām, ko izraisa ģimenes locekļa slimība.

Scroll to Top