Veselības aprūpes pamatprincipi
Lekcijas saturs

Videomateriāls iepazīstina ar faktoriem, kuri ietekmē aprūpi mājās. Tiek analizēti aprūpes pamatjēdzieni – persona, vide, veselība un pats aprūpes process. Lekcijā Kristīne Vītoliņa skaidro, ko nozīmē kvalitatīva holistiska veselības aprūpe un kā nodrošināt visaptverošu pieeju gan veselības, gan sociālajā aprūpē, gan veicot jebkuras darbības saslimuša cilvēka atbalstam, visu uztverot kā vienotu veselumu. Lektore iepazīstina ar vitālajiem veselības rādītājiem, kuriem ir nepieciešams sekot un kuru klāsts pēdējā laikā ir palielinājies. Lekcijā tiek analizēti faktori, kas ietekmē veselību, atsevišķi analizējot gan fizisko, gan garīgo, gan sociālo veselību. Tiek analizēti apstākļi, kam jāpievērš uzmanība, lai mājās būtu izveidota droša un komfortabla iekšējā un ārējā vide.

Scroll to Top