Psiholoģiskais atbalsts aprūpējamajam
Lekcijas saturs

Lekcija domāta cilvēkiem, kuri ikdienā sniedz atbalstu un veic sava tuvinieka aprūpi. Videomateriāls sniegs atbalstu un izpratni par psiholoģiskajiem aspektiem aprūpē. Psiholoģe pastāstīs ar kādām izjūtām saskaras aprūpētāju ģimene, kādi ir emociju veidi, kā tās izpaužas, kāpēc viedokļi un reakcijās vienas ģimenes ietvaros var atšķirties. Tiek analizēti izdegšanas simptomi un kā aprūpētājam padomāt un parūpēties pašam par sevi. Tāpat tiek runāts par aprūpētāja un aprūpējamā izjūtām, savstarpējo komunikāciju un attieksmi.

Scroll to Top