Lekcijas saturs
Kā ar kustību palīdzību sekmēt dzīves kvalitāti
Lekcijas saturs

Lekcija domāta cilvēkiem, kuri ikdienā sniedz atbalstu un veic sava tuvinieka aprūpi. Videomateriāls izskaidro, kādi var būt galvenie aprūpējama cilvēka funkcionālie ierobežojumi un traucējumi, kāda ir kustību, fizioterapeita loma atveseļošanās procesā un kāda ir terapijas gaita. Tiek pastāstīts, kādi ir treniņu un vingrojumu (koordinācijas, gaitas uzlabošanas, funkcionālo, līdzsvara) specifiskie uzdevumi un mērķi, kā vingrojumus piemērot atbilstoši pacienta vecumam un stāvoklim – staigājošam vai guļošam pacientam. Fizioterapeits iepazīstina, kā veido treniņa plānu un, kas tiek ņemts vērā, nosakot treniņu slodzi un intensitāti. Tiek analizētas biežāk pieļautās kļūdas, kā no tām izvairīties un kam jāpievērš uzmanība vingrojumu laikā. Videomateriāls pieskaras arī jautājumiem par fizioterapeita un aprūpējamā savstarpējo sadarbību un atbalstu, kā arī ģimenes lomu atveseļošanas procesā. Fizioterapeits pastāsta, kādus priekšmetus var izmantot vingrošanai.

Scroll to Top