Lekcijas saturs
Atbalsta pasākumi personām ar invaliditāti invalīdu un viņu draugu apvienība ”Apreirons”
0/1
Atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti
Lekcijas saturs

“Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis iepazīstina ar biedrības darbību, palīdzot cilvēkiem ar invaliditāti iekļauties sabiedrībā. Apvienība sadarbojas ar darba devējiem un palīdz cilvēkiem ar invaliditāti atrast darbu un apgūt tam vajadzīgās zināšanas un iemaņas.
Lektors pastāsta par auklītes pakalpojumu ģimenēm ar bērniem invalīdiem, kas dod iespēju vecākiem strādāt un iegūt atslodzi. Lai saņemtu šo pakalpojumu, jāvēršas pie sociālā darbinieka. Savukārt Tehnoloģiju telpa bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem palīdz iegūt pārliecību par sevi, uzlabot komunikācijas prasmes un atklāt talantus.
Lektors stāsta, kā rīkoties, ja nepieciešams nokārtot invaliditāti, kā arī par iespējām apstrīdēt lēmum, ja tas neapmierina. Informācija par visu pieejamo atbalstu apkopota platformā asistents.lv, kur var atrast sociālo mentoru, ievietot sludinājumu un uzzināt par valsts, pašvaldības un NVO atbalstu.

Tiek stāstīts par “Apeirons” darbu vides pieejamības veicināšanu sabiedriskās telpās un mājokļu pielāgošanā. Par to, cik svarīgi konsultēties ar ergoterapeitiem un pieredzējušiem būvniekiem, lai vide tiešām palīdzētu kļūt patstāvīgākam. Lai veicinātu iekļaušanos sabiedrībā, liela loma ir arī izglītojošam darbam un sociālām kampaņām, kas palīdz mazināt ar invaliditāti saistītos aizspriedumus sabiedrībā.

Scroll to Top