Noteikumi

SIA “TZMO Latvija”
Reģ. nr. 40003519061,
Rankas iela 15, Rīga, LV-1005

Eiropas Ilgtemiņa aprūpes centra “Aprūpes SKOLA” ir SIA “TZMO Latvija” reģistrēta struktūrvienība ar Reģ. Nr. 91434554757 22.03.2023. Turpmāk Aprūpes SKOLA. Aprūpes SKOLA fiziskā adrese: Barona Kvartāls, Cēsu iela 31, 3k2, 1. stāvs, LV1012

Vietnes www.aprupesskola.lv administrators ir SIA “TZMO Latvija”

Eiropas Ilgtermiņa aprūpes centra “Aprūpes SKOLA” īpašnieks ir Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (turpmāk tekstā TZMO S.A.), kura mītne atrodas Toruņā, Żółkiewskiego 20/26, 87-100, Polijā, reģistrēta Toruņas rajona tiesā, Valsts tiesu reģistra VII Komercnodaļā ar KRS numuru 0000011286, NIP 8790166790, REGON 870514656, BDO 000013635, apmaksāts pamatkapitāls PLN 2,640,000. SIA “TZMO Latvija” ir TZMO S.A. meitas uzņēmums Latvijā.

Saistībā ar vietnes nodrošināšanu un šajos lietošanas noteikumos Aprūpes SKOLA ievēro Latvijas un Polijas tiesību aktus.

Juridisks paziņojums

Materiālus šajā vietnē nodrošina Aprūpes SKOLA, ko tā sniedz klientiem un tie izmantojami informatīviem nolūkiem. Vietnē pieejamos materiālus drīkst lejupielādēt, tādējādi piekrītot lietošanas noteikumiem. Ja tiem nepiekrītat, jums nekavējoties jāpārtrauc šīs vietnes izmantošana un materiālu lejupielādēšana.

Preču zīmes

Eiropas Ilgtermiņa aprūpes centrs (Polijā ECOD) ir Polijas patentu valdē reģistrēta preču zīme. Eiropas Ilgtermiņa aprūpes centra “Aprūpes SKOLA” ir Latvijas Patentu valdē https://likumi.lv/ta/id/312695-precu-zimju-likums un Polijas patentu valdē reģistrētas preču zīmes un uz tām attiecināmi noteikumi, kas attiecināmi uz preču zīmju aizsardzību un autortiesībām.

Lietošanas ierobežojumi

Viss šajā vietnē ietvertais saturs – teksti, attēli, videomateriāli, nosaukumi, logotipi, grafika, ikonas, audio materiāli, programmatūra ir TZMO S.A., SIA “TZMO Latvija”, Aprūpes SKOLA un satura piegādātāju īpašums, ko aizsargā Latvijas un Polijas tiesību akti autortiesību jomā. Jebkura vietnes materiāla neatļauta izmantošana vai izplatīšana pārkāpj autortiesību, preču zīmju vai citus tiesību aktus un tai piemērojamas sankcijas.

Vietnē pieejamo informāciju nedrīkst izmainīt, izmantot vai nosūtīt to komerciāliem mērķiem. Jūs piekrītat, ka Jūsu vai Jūsu darbinieku veikta kopēšana vai materiālu pielietošana un norādīšana kā pirmavots, ir aizliegta. Bet rakstiskas atļaujas Jūs nedrīkstat ietvert šo vietni vai norādīt tās saiti, izņemot saiti uz sākumlapu.

Datubāze

Šī vietne satur datubāzes, ko aizsargā datubāzu aizsardzības noteikumi. Datubāzes veidotājs ir trešā puse, kurai ir ekskluzīvas tiesības uz datu lejupielādi un otrreizēju izmantošanu pilnībā vai būtisku to daļu kvalitātes vai kvantitātes ziņā.

Šajā vietnē sniegtā informācija ir sagatavota ar pienācīgu rūpību un godprātīgi, tomēr SIA “TZMO Latvija” un Aprūpes SKOLA neuzņemas atbildību par sniegtās informācijas pilnīgumu un precizitāti. Jebkura šeit ietvertā informācija var būt nepilnīga, saīsināta vai novecojusi. Jo īpaši, ciktāl to pieļauj tiesību akti, jebkura SIA “TZMO Latvija” un Aprūpes SKOLA atbildība par lietotāju no šīs vietnes iegūtās informācijas izmantošanas rezultātiem, lietotājiem vai trešajām pusēm tieši vai netieši nodarītiem zaudējumiem, bojājumiem un citām negatīvām sekām, kas radušās no lietotāja piekļuves šai vietnei vai tās trūkuma, kā arī tā, kas izriet no šajā vietnē sniegtās informācijas, pakalpojumu, rīku un risinājumu izmantošanas, ir izslēgta.

SIA “TZMO Latvija” un Aprūpes SKOLA nav atbildīgs par bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies no piekļuves tīklam un pakalpojuma pārtraukšanas, vīrusu izraisītu datorsistēmas kļūdu vai saziņas, izmantojot elektronisko pastu, kļūdu dēļ.

SIA “TZMO Latvija” un Aprūpes SKOLA neuzņemas atbildību par to ārējo vietņu saturu, privātuma politiku vai darbību, uz kurām šajā vietnē ir ievietotas saites vai kuras satur saites uz šo vietni. Lietotājam, kurš nolemj izmantot saites, lai piekļūtu trešo pušu vietnēm, jāuzņemas sava atbildība.

Vietnes sniegtie pakalpojumi

Iespēja reģistrēt lapas apmeklētājus caur reģistrācijas platformu
Vietnē ir izveidota platforma lietotāja reģistrācijai videomateriālu, lekciju un citas informācijas pilnvērtīgai saņemšanai. Lietotāja profila izveidei tiek pieprasīta vārds, uzvārds un e-pasta adrese.

Iespēja izmantot video un audio materiālus
Vietnē ievietotie video un audio materiāli pieejami, veicot lietotāja profila reģistrāciju. Nereģistrētiem lietotājiem pieejams nepilnīgs saturs.

Citas vietnē veiktās aktivitātes
Izmantojot vietni, var tikt īstenotas lojalitātes programmas, konkursi un reklāmas kampaņas, kā arī tirgus un patērētāju izpēte. Detalizēti nosacījumi to īstenošanai tiks iekļauti nolikumā. Dalība minētajās aktivitātēs būs iespējama pēc nolikuma nosacījumu pieņemšanas, aizpildot formu.

Iepriekš minētie pakalpojumi tiek sniegti bez maksas, nav noteikts minimālais vai maksimālais ilgums. Savienojuma izmaksas ar serveri, kurā atrodas pakalpojums, sedz lietotājs.

Citi noteikumi

SIA “TZMO Latvija” un Aprūpes SKOLA patur tiesības pārskatīt šos lietošanas noteikumus un veikt izmaiņas juridiskajos aspektos, saturā un pārtraukt vietnes pieejamību.

Ienākot un lietojot mūsu mājaslapu, jūs piekrītat, lietošanas noteikumiem, kā arī, ka izmantojam sīkfailus. Jūs akceptējat sīkfailu lietošanu arī gadījumā, kad veicat iestatījumus savā interneta pārlūkā.

Shopping Cart
Scroll to Top