Latvijā atvērta pirmā “Aprūpes skola”

Ar mērķi atbalstīt un sniegt nepieciešamās zināšanas tiem, kuri ikdienā aprūpē savu tuvinieku mājās vai arī strādā profesionālajā aprūpē, Latvijā ir izveidota un darbu sākusi pirmā Eiropas Ilgtermiņa Aprūpes Centra “Aprūpes skola”, kuras oficiālā atvēršana notika 24.novembrī.
Pasākumā pulcējās aprūpes un medicīnas nozares profesionāļi, viesi no Labklājības ministrijas, Rīgas domes Labklājības departamenta, RAKUS, SARIDA, SIA “Mājas aprūpe”, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas, ilgtermiņa aprūpes iestāžu vadītāji un farmācijas uzņēmuma pārstāvji.

Visiem zināms, ka Latvijas sabiedrība noveco, pieaug ilgstošu un hronisku saslimšanu slogs, kas veicina nepieciešamību pēc aprūpes pakalpojumiem un nereti aprūpi veic tieši tuvinieki pašu spēkiem. Aprūpes skola ir izveidota ar mērķi sniegt emocionālu un praktisku atbalstu ar viegli pieejamu, uztveramu informāciju, sniedzot zināšanas un risinājumus, kur vērsties pēc palīdzības, kā arī kā kvalitatīvi un pareizi aprūpēt, nenodarot fizisku un emocionālu kaitējumu ne sev, ne aprūpējamam.

Dagnija Šmaukstele, "Aprūpes skolas" vadītāja:

Mūsu skolas mērķis ir celt aprūpētāja nozīmīgumu un aprūpes kvalitāti sabiedrībā un sniegt atbalstu tiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams. Aprūpes skola ir reģistrēta arī kā Pieaugušo neformālās izglītības iestāde, kurā zināšanas varēs apgūt profesionāļi – gan klātienes apmācībās un semināros, gan attālināti.

Skola darbosies klātienē Rīgā pēc iepriekšēja pieraksta, kā arī katru dienu sniegsim attālinātas konsultācijas – telefoniski vai atbildot uz mums rakstītām ziņām. Tādējādi aprūpes skola būs pieejama visiem Latvijas iedzīvotājiem. Taču pieaugot pieprasījumam, būsim pieejami katru darba dienu arī klātienē, organizējot seminārus, apmācības un konsultācijas. Pakalpojumi būs gan bez maksas, gan par samaksu, par ko varēsiet uzzināt mājaslapā vai sociālajā tīklā Facebook. Jau šobrīd platformā varat skatīties video materiālus un pieredzes stāstus, kā arī iegūt aprūpei noderīgus padomus.

"Eiropas Ilgtermiņa Aprūpes Centra "Aprūpes skola" atklāšana

Platformā jau šobrīd ir publicēta virkne bezmaksas video lekciju un padomu, kas saistītas ar dažādām aprūpes tēmām.  Tāpat tajā ir atrodami cilvēku, kas ikdienā veic gan savu tuvinieku, gan profesionālu aprūpi, pieredzes stāsti.

Ruta Dziļuma, SIA “TZMO Latvija” valdes locekle:

Ir piedzimis jauns projekts, viens izsapņots sapnis. Mums jābūt vieniem no tiem, kuri dod savas zināšanas citiem. Mēs nākam ar savām zināšanām, savu pieredzi, un nākam pie tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs.

Mārtiņš Moors, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks:

Mēs dzīvojam laikā, kad pieaug dzīves ilgums un sabiedrības kopējā labklājība un šādu procesu sastāvdaļa ir arī aprūpes vajadzību pieaugums sabiedrībā. Tas rada jaunus izaicinājumus gan cilvēkiem ar aprūpes vajadzībām, gan viņu tuviniekiem, gan arī sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. Sociālo pakalpojumu nodrošināšana lielākoties ir pašvaldību publiskā funkcija, tomēr privātā sektora organizācijas – gan peļnas, gan nevalstiskās bezpeļņas organizācijas ir būtisks resurss un partneris gan iedzīvotājiem, gan arī pašvaldībām šīs funkcijas izpildē. Sociālo pakalpojumu sniedzēji algo darbiniekus, kuri ir apmācīti aprūpes sniegšanā un viņu darba sastāvdaļa ir uz zināšanām un aprūpes prasmēm balstīts aprūpes pakalpojums. Tomēr zināšanas par to, kā pareizi aprūpēt tuvinieku un kā pareizi sadzīvot ar lielākām aprūpes vajadzībām, ļauj labāk pielāgoties jaunajiem apstākļiem ierastajā vidē, personas dzīvesvietā. Tāpēc nozīmīga ir jebkura iniciatīva, kas ļauj šādas zināšanas iegūt. Tāpēc platformas “Aprūpes skola” izveidi var vērtēt kā būtisku un ikvienam nepieciešamu resursu, kas dod ieguldījumu pieejamas un saprotamas aprūpes nodrošināšanā.

Elvīra Kursīte, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta un invaliditātes politikas vecākā eksperte:

Šobrīd ir ļoti nepieciešami sociālie pakalpojumi personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Tadēļ norit aktīvs darbs aŗī LM, lai šos pakalpojumus attīstītu un izglītotu īpaši neformālos pakalpojumu sniedzējus. Aprūpes skola šobrīd izveidojusies laikā un vietā, lai sniegtu atbalstu aprūpētajiem.

Inese Budzila RAKUS Aprūpes direktore par aprūpes speciālistiem:

Mēs, kā lielākā slimnīca Latvijā, zinām, ka pacienta ārstēšana bieži vien nebeidzas ar izrakstīšanos no slimnīcas. Viņam ir vajadzīga aprūpe. Tas ir aktuāls jautājums piederīgajiem – kurš var palīdzēt? Runājot par Aprūpes skolu, tas viennozīmīgi ir solis Latvijai uz priekšu, pacientu aprūpē. Aprūpes skola sniegs zināmu atbalstu arī stacionāriem, bet pirmām kārtām pacientiem un viņu piederīgajiem.

Ina Vīksniņa, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža Sociālās aprūpes katedras vadītāja:

Aprūpe ir jutīgs jautājums visā valstī un tas ir bijis visos laikos. Aktuāls jautājums ir kvalificēti speciālisti ar izglītību. Darbs ar cilvēku ir liela atbildība, tāpēc kvalitatīvas izglītības iegūšana un zināšanas ir noteicošs faktors aprūpes nozarē.

Shopping Cart
Scroll to Top